Intern Reglement

Basket Lummen is een sportvereniging. Ons eerste doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te leren basketten en te kunnen laten basketten.

Via duidelijke informatie, klare afspraken, orde en regelmaat willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen lukken.

Algemeen kunnen we stellen dat ons gedrag goed is, als datgene wat we doen goed is voor onszelf, voor Basket Lummen en voor alle anderen.

We roepen je op om samen met ons er het beste van te maken en geven hierbij enkele voor ons belangrijke aandachtspunten :

Binnen Basket Lummen dient er wederzijds respect te zijn tussen trainers, medespelers, bestuursleden en verantwoordelijken van de sporthal.

Een correcte houding tov scheidsrechters en tegenstrevers is noodzakelijk.

Supporters zijn er om de ploeg aan te moedigen.

We hebben respect voor het materiaal en de sporhal

Iedereen helpt mee om Basket Lummen leefbaar te houden

Boetes die door nationale, landelijke of provinciale rechterlijke raad worden uitgesproken ten laste van Basket Lummen, worden altijd verhaald op de leden die de fouten hebben begaan die deze boete veroorzaakt heeft.

Samen zorgen we ervoor dat Basket Lummen voor ieder van ons een tweede thuis kan worden!

Bestuur Basket Lummen