Waardeverklaring jeugdwerking

TeK - ReP

Team – Kwaliteit + Respect – Plezant


Wij de jeugdcoaches van Basket Lummen zullen onze spelers naar best vermogen begeleiden en hanteren daarbij de overeengekomen waarden die we tijdens onze trainersvergadering hebben vastgelegd.

Team: we stimuleren de individuele ontwikkeling van elk kind maar altijd in de context van het ploeggebeuren. Onbaatzuchtig zijn, leren samenwerken en betrokken zijn bij het groepsgebeuren is onmisbaar in het proces om een goede ploeg te vormen.

Doelstelling: je ploegje een hechte groep te laten vormen waar iedereen aan bod komt, inclusief het organiseren van leuke extra activiteiten waar iedere speler van de ploeg in mee wordt betrokken.

Kwaliteit: we zorgen ervoor dat onze spelers zich ontwikkelen om goede basketters te worden. Uiteraard is een kwalitatieve begeleiding voor de spelertjes zowel individueel als binnen de ploeg primordiaal. Onze spelertjes dienen zich zeker verder te ontwikkelen op vlak van creativiteit / techniek zodat hun talent zo maximaal mogelijk wordt ontwikkeld. Verder proberen we de autonomie van onze spelers te bevorderen zodat ze zowel op basketbalvlak als op menselijk vlak evolueren tot authentieke individuen. Hierin passen we de M-factor met de 3 principes toe: autonomie, binding en competentie.

Doelstelling: we zorgen voor interessante uitdagende oefeningen zodat spelers hun grenzen verleggen en we gebruiken zoveel mogelijk actieve leertijd zowel op trainingen, als bij wedstrijden (opwarming + pauze). Eveneens verlangen we dat ze leren creatief te spelen waarbij we de 1 tegen 1 in een ploeg context stimuleren en we benadrukken dit consequent.

Respect: we leren onze spelers aan om respect te hebben voor elkaar, voor de coaches, voor de tegenstanders, voor de arbiters alsook voor bestuursleden die zich belangeloos inzetten. Respect uit zich op allerlei vormen, van zoveel mogelijk aanwezig te zijn (fysiek en mentaal), stipt te zijn op trainingen en wedstrijden, van een vlijtige attitude op trainingen en wedstrijden, van tijdig verwittigen van afwezigheid, zich te allen tijde sportief te gedragen enz…

Doelstelling: we leren aan onze spelers aan om op correcte manier om te gaan met ploegmaats, tegenstanders, arbiters… door zelf te alle tijde een voorbeeld te zijn en hun consequent te wijzen op gedrag wat niet thuis hoort op of rond een basketbalveld. Onder geen enkel beding verlagen we ons tot respectloze uitingen en acties zoals dit te dikwijls bij andere populaire sporten het geval is.

Plezant: Fun is cruciaal! We zorgen er voor dat spelers met plezier komen trainen zonder echter dat het een speeltuin wordt. Fun kadert in een duidelijk gestructureerd geheel waar spelers via speel- spelvormen de nodige basketbal en bewegingsvaardigheden ontwikkelen.

Doelstelling: We zijn zelf enthousiast en trachten dit over te brengen op onze spelers door variatie van trainingsinhoud, door het spel- en speelvormen aan te beiden zodat spelers op een plezante manier hun sport kunnen beleven. We maken hiervoor ook gebruik van de principes van de M-factor (A-B-C).