Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van onze basketbalclub is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen er voor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Basket Lummen is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden we verkregen via de website, e-mails, persoonlijke contacten of andere diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Basket Lummen verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Basket Lummen
Hoevestraat 19
3580 Beringen
secretariaat@basketlummen.be

Welke persoonsgegevens verzamelt Basket Lummen?

Basket Lummen kan, afhankelijk van de relatie die je met de club hebt (speler, coach, ouder, partner), de volgende persoonsgegevens vragen.

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

Aanmelding Nieuwsbrief:

Beeldmateriaal:

Voor welke doeleinden verwerkt Basket Lummen persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?
1. Lid worden

Als je je aanmeldt als lid of partner van Basket Lummen slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer. Dit is nodig voor de praktische werking van de club, trainingen en wedstrijden. Ook kun je aangeven of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Als je lid of partner wordt van Basket Lummen.
Op basis van toestemming, de uitvoering van de lidmaatschapafspraken.
2. Nieuwsbrieven

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte te houden van clubactiviteiten, acties en nieuws. Mailchimp, een platform voor het versturen van nieuwsbrieven, laat ons toe het verloop van de verstuurde mailings te volgen. Wil je je later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Na het aanmelden voor een nieuwsbrief en toestemming.
3. Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.
Als er specifieke vragen of klachten zijn.
4. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen (b.v. VBL) is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.
Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.


Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om toestemming.

Hoe lang bewaart Basket Lummen persoonsgegevens?

Basket Lummen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Naast gegevens die je zelf verstrekt, worden ook gegevens verzameld aan de hand van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt.
Voor zover Basket Lummen met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring.

Hoe beveiligt Basket Lummen persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Basket Lummen tijdens een aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van Basket Lummen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Het recht op onder meer inzage, correctie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.
Je kunt op ieder moment bij Basket Lummen een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, over te dragen, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via secretariaat@basketlummen.be. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Basket Lummen om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

Het recht op verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de Basket Lummen je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via secretariaat@basketlummen.be. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

Wijzigen privacyverklaring

Basket Lummen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.basketlummen.be/privacy. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze privacyverklaring, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten of website. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Laatste versie privacyverklaring

Laatste aanpassingen aan deze privacyverklaring: 07 mei 2018