Visie

1.  Onze missie

Basket Lummen wil een sportclub zijn met een brede basis, in en rondom Lummen die competitiebasketbal aanbiedt voor jeugd en seniors, jongens/heren en meisjes/dames en dit op verschillende competitieniveaus (provinciaal/landelijk/nationaal) zodat we een breed publiek kunnen bereiken.
Wij wensen te streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.

2.  Onze waarden

Sociaal

Wij willen een club zijn waarin alle spelers op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn basketbaltalent te ontplooien. In dit kader bieden we als club verschillende competitieniveaus aan (gewestelijk - provinciaal - landelijk) zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Onze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt waardoor we niet alle jongeren, die zich vanaf de leeftijd van 12 jaar aandienen, in onze club kunnen opnemen. Tot de leeftijd van 12 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen, de aanwezige begeleidingsmogelijkheden (voor beginnelingen) en de gewenste versterkingen op landelijk niveau.
Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd. Wij staan in deze context open voor samenwerking met andere clubs en de gemeentelijke overheid.

Sportief

Wij streven ernaar om elke speler op zijn niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding eerder dan bij de resultaten. Alleen voor de Jeugdbekerwedstrijden worden de sterkste ploegen samengesteld en gaan we voor de winst.
Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement willen we tegelijkertijd het aspect "ontspanning" niet uit het oog verliezen.

Familiaal

Wij willen een familiale club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen spelers, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

Gezond

Gezondheid staat voorop. De fysieke gezondheid van onze leden - de financiële gezondheid van de club.

Respect en samenwerking

In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden.
Respect en samenwerking van bestuursleden voor en met elkaar.
Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd.
Respect van de spelers voor hun trainers en omgekeerd.
Respect van ouders voor bestuur, trainers, spelers en omgekeerd.
Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.
Respect voor de tegenstrevers.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor genomen beslissingen.
Respect voor het materiaal.

3. Onze ambitie

Seniors

Met onze Seniors Heren A-ploeg hebben wij de sportieve ambitie om als amateurploeg binnen de aanwezige budgettaire beperkingen zo hoog mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren.
Voor de andere Seniorsploegen (Dames, B-ploeg ...) geldt dezelfde uitdaging maar ligt het accent nog sterker op eigen opgeleide jeugd en is er de bijkomende beperking van het ontbreken van onkostenvergoedingen voor de betrokken spelers.
Het is tevens onze ambitie deze seniorsploegen onder het ene dak van Basket Lummen te laten evolueren.

Jeugd

Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk) competitie op provinciaal en landelijk niveau aan te bieden en dit zowel voor jongens als meisjes.
De landelijke ploegen worden maximaal samengesteld met jeugd uit eigen rangen. Wel streven we ernaar deze ploegen minimaal sterk genoeg te maken om ongeveer in het midden van de rangschikking te kunnen meespelen. In functie van deze doelstelling is het mogelijk om jeugdspelers van buitenuit aan te trekken om een landelijk ploeg te vervolledigen op posities waar geen eigen jeugdspeler op landelijk niveau gepercipieerd wordt. Het is echter niet onze ambitie om super-selectieploegen op de been te brengen.
Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die spelers die er het talent voor hebben in staat stelt om als senior te acteren op landelijk of nationaal niveau en aan alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieën.