Overkomen van een andere club naar Basket Lummen

Vooraleer we tot inschrijving overgaan, mag je eerst 3x gratis komen proberen om te zien of je het leuk vind.

Merk op: tot de leeftijd van 12 jaar is in principe elke kandidaat welkom bij de club. Spelers vanaf 12 jaar moeten binnen één van onze teams passen, hier zullen de coaches oordelen of dat het geval is.

Mutatie procedure

Om over te komen van een andere club dienen volgende documenten ingevuld te worden. Je kan deze documentenals onderdeel van de welkomstbrochure bekomen bij je coach.

 1. Ontslag huidige club

  Vul eerst het ontslagformulier van basketbal.vlaanderen in en stuur het aangetekend op naar je huidige club. Je vind dit formulier op de site van basketbal.vlaanderen.

  Houd het bewijs van verzending bij.

 2. Aanvraag mutatie bij basketbal.vlaanderen

  Vul het mutatieformulier (bijlage E) zo volledig mogelijk in. Gebruik DRUKLETTERS en zet je handtekening in het desbetreffende vakje.

  Ben je jonger dan 18 jaar dan moet één van je ouders eveneens een handtekening zetten in het vakje ernaast.

 3. Vul het infoblad (bijlage A) zo volledig mogelijk in met contact gegevens. Je vindt dit formulier tevens op de documenten pagina.

 4. Laat een medisch attest (bijlage B) invullen door een sportdokter of je huisarts. Je vindt dit formulier tevens op de documenten pagina.

 5. Stort uw lidgeld zo snel mogelijk.

  Wij vragen om dit ten laatste veertien dagen na ontvangst van de welkomstbrochure te willen doen en dit met de vermelding lidgeld, naam van de speler en de ploeg.

  Je vind de bedragen op de lidgelden pagina

 6. Het mutatie formulier moet tussen 1 en 31 mei bezorgd worden aan het bestuur, samen met het bewijs van verzending van de ontslagbrief.

 7. Bezorg het infoblad en het medisch attest zo snel mogelijk terug aan de trainer/coach.