Aansluiten als nieuw lid

Vooraleer we tot inschrijving overgaan, mag je eerst 3x gratis komen proberen om te zien of je het leuk vind.

Merk op: tot de leeftijd van 12 jaar is in principe elke kandidaat welkom bij de club. Spelers vanaf 12 jaar moeten binnen één van onze teams passen, hier zullen de coaches oordelen of dat het geval is.

Inschrijvings procedure

Om spelend lid te worden dienen er een aantal documenten ingevuld te worden. Je kan deze documenten als onderdeel van de welkomstbrochure bekomen bij je coach.

 1. Aansluiting bij basketbal.vlaanderen

  Je kan aansluiten via de website van basketbal.vlaanderen gebruikmakende van je elektronische identiteitskaart of kids-ID en een kaartlezer. Deze procedure vindt je terug op de site van basketbal.vlaanderen.

  Indien dit online niet lukt, vul dan het aansluitingsformulier (bijlage C) zo volledig mogelijk in. Gebruik DRUKLETTERS en zet je handtekening in het desbetreffende vakje.

  Ben je jonger dan 18 jaar dan moet één van je ouders eveneens een handtekening zetten in het vakje ernaast.

 2. Vul het infoblad (bijlage A) zo volledig mogelijk in met contact gegevens. Je vindt dit formulier tevens op de documenten pagina.

 3. Laat een medisch attest (bijlage B) invullen door een sportdokter of je huisarts. Je vindt dit formulier tevens op de documenten pagina.

 4. Stort uw lidgeld zo snel mogelijk.

  Wij vragen om dit ten laatste veertien dagen na ontvangst van de welkomstbrochure te willen doen en dit met de vermelding lidgeld, naam van de speler en de ploeg.

  Je vind de bedragen op de lidgelden pagina

 5. Bezorg al deze documenten zo snel mogelijk terug aan de trainer/coach.